• Vernon, Läs mer
  • Valdor. Läs mer
  • Brampton. Läs mer
  • Alberta. Läs mer

Kök som ingen annan

År 1872 började Carl Bäckström bygga kök

På ett nytt sätt

140 år senare håller vi traditionen levande

och bygger kök på vårt eget sätt